Γλέντια Ιουλίου Αθήνας

Παρασκευή 10 Ιουλίου 
Στρατάκης Γιώργος & Νίκος: Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642)

Σάββατο 11 Ιουλίου  
Κεχαγιαδάκης-Λαδουκάκης: Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642)

Κυριακή 12 Ιουλίου 


Δευτέρα 13 Ιουλίου 


Τρίτη 14
 Ιουλίου 


Τετάρτη 15
 Ιουλίου  


Πέμπτη 16
 Ιουλίου 


Παρασκευή 17
 Ιουλίου  
Χορευτάκης Ηλίας : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 


Σάββατο 18 Ιουλίου 
Χορευτάκης Ηλίας : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 

Κυριακή 19 Ιουλίου 


Δευτέρα 20 Ιουλίου 


Τρίτη 21 Ιουλίου 

Τετάρτη 22 Ιουλίου 


Πέμπτη 23
 Ιουλίου 


Παρασκευή 24
 Ιουλίου 

Σάββατο 25 Ιουλίου 


Κυριακή 26
 Ιουλίου  

Δευτέρα 27 Ιουλίου 


Τρίτη 28 Ιουλίου 

Τετάρτη 29 Ιουλίου 


Πέμπτη 30
 Ιουλίου


Παρασκευή 31
 Ιουλίου


Γλέντια Ιουνίου ΑΘΗΝΑΣΤετάρτη 03 Ιουνίου 

Πέμπτη 04 
Ιουνίου 


Παρασκευή 05
 Ιουνίου 
Αχιλλέας Δραμουντάνης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 
Σκουλάς Βασίλης : Κονάκι

Σάββατο 06 Ιουνίου 


Αχιλλέας Δραμουντάνης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 


Σκουλάς Βασίλης : Κονάκι

Κυριακή 07 Ιουνίου 
Αχιλλέας Δραμουντάνης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) μεσημέρι


Δευτέρα 08 Ιουνίου 


Τρίτη 09
 Ιουνίου 


Τετάρτη 10
 Ιουνίου 

Πέμπτη 11
 Ιουνίου 


Παρασκευή 12
 Ιουνίου 
Σπυριδάκης Μανώλης & Δημήτρης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642)

Σάββατο 13 Ιουνίου 
Σπυριδάκης Μανώλης & Δημήτρης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642)

Κυριακή 14 Ιουνίου 


Δευτέρα 15 Ιουνίου 


Τρίτη 16
 Ιουνίου 


Τετάρτη 17
 Ιουνίου 


Πέμπτη 18
 Ιουνίου 


Παρασκευή 19
 Ιουνίου 


Ζερβάκης Γιώργος : Κονάκι
Μαρούλης Πέτρος : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 


Σάββατο 20 Ιουνίου 
Ζερβάκης Γιώργος : Κονάκι
Μαρούλης Πέτρος : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642)

Κυριακή 21 Ιουνίου 
Μαρούλης Πέτρος : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) μεσημέρι

Δευτέρα 22 Ιουνίου 


Τρίτη 23 Ιουνίου 

Τετάρτη 24 Ιουνίου 


Πέμπτη 25
 Ιουνίου 


Παρασκευή 26
 Ιουνίου 

Σάββατο 27 Ιουνίου 


Κυριακή 28
 Ιουνίου 

Δευτέρα 29 Ιουνίου 


Τρίτη 30 Ιουνίου Γλέντια Μαΐου ΑθήναςΔευτέρα 04 Μαΐου 


Τρίτη 05
 Μαΐου 


Τετάρτη 06
 Μαΐου 

Πέμπτη 07
 Μαΐου 
Τζουγανάκης Μιχάλης : Αρχιτεκτονική Γκάζι

Παρασκευή 08
 Μαΐου 
Αεράκης Νικηφόρος : Κονάκι
Αλεξάκης Μανώλης-Κακλής Μανώλης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 


Σάββατο 09 Μαΐου 
Αεράκης Νικηφόρος : Κονάκι
Αλεξάκης Μανώλης-Κακλής Μανώλης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 
Σαριδάκης Πέτρος : Όμιλος Ερωτόκριτος στην Αγ.Παρασκευή


Κυριακή 10 Μαΐου
Αλεξάκης Μανώλης-Κακλής Μανώλης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) μεσημέρι


Δευτέρα 11 Μαΐου


Τρίτη 12
 Μαΐου


Τετάρτη 13
 Μαΐου

Πέμπτη 14
 Μαΐου
Τζουγανάκης Μιχάλης : Αρχιτεκτονική Γκάζι

Παρασκευή 15
 Μαΐου
Δραμουντάνης Αχιλέας : Κονάκι
Κορδατζάκης-Ψαρουδάκης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 


Σάββατο 16 Μαΐου
Δραμουντάνης Αχιλέας : Κονάκι
Κορδατζάκης-Ψαρουδάκης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 

Κυριακή 17 ΜαΐουΔευτέρα 18 Μαΐου


Τρίτη 19
 Μαΐου


Τετάρτη 20
 Μαΐου


Πέμπτη 21
 Μαΐου
Τζουγανάκης Μιχάλης : Αρχιτεκτονική Γκάζι

Παρασκευή 22
 Μαΐου
Μαρούλης Πέτρος : Κονάκι
Σαριδάκης Κωστής : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 


Σάββατο 23 Μαΐου
Μαρούλης Πέτρος : Κονάκι
Σαριδάκης Κωστής : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 

Κυριακή 24 Μαΐου


Δευτέρα 25 Μαΐου


Τρίτη 26 Μαΐου

Τετάρτη 27 Μαΐου


Πέμπτη 28
 Μαΐου
Τζουγανάκης Μιχάλης : Αρχιτεκτονική Γκάζι

Παρασκευή 29
 Μαΐου

Αλεξάκης Μανώλης : Κονάκι
Μαζοκοπάκης Αντώνης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 

Σάββατο 30 Μαΐου
Αλεξάκης Μανώλης : Κονάκι
Μαζοκοπάκης Αντώνης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) 

Κυριακή 31 Μαΐου

Αλεξάκης Μανώλης : Κονάκι
Μαζοκοπάκης Αντώνης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) μεσημέρι

Γλέντια Μαΐου ΚρήτηςΔευτέρα 04 Μαΐου 


Τρίτη 05
 Μαΐου 


Τετάρτη 06
 Μαΐου 

Πέμπτη 07
 Μαΐου 

Παρασκευή 08
 Μαΐου 


Σάββατο 09 Μαΐου 


Κυριακή 10 ΜαΐουΔευτέρα 11 Μαΐου


Τρίτη 12
 Μαΐου


Τετάρτη 13
 Μαΐου

Πέμπτη 14
 Μαΐου

Παρασκευή 15
 Μαΐου


Σάββατο 16 Μαΐου

Κυριακή 17 Μαΐου


Δευτέρα 18 Μαΐου


Τρίτη 19
 Μαΐου


Τετάρτη 20
 Μαΐου


Πέμπτη 21
 Μαΐου

Παρασκευή 22
 Μαΐου


Σάββατο 23 Μαΐου


Κυριακή 24 Μαΐου


Δευτέρα 25 Μαΐου


Τρίτη 26 Μαΐου

Τετάρτη 27 Μαΐου


Πέμπτη 28
 Μαΐου


Παρασκευή 29
 Μαΐου


Σάββατο 30 Μαΐου


Κυριακή 31 Μαΐου

Γλέντια Απριλίου ΚρήτηςΚυριακή 01 Μαρτίου
Σπυριδάκης Μανώλης & Δημήτρης : Ομαλός (Πειραιώς 68 Μοσχάτο Τηλ 210-56 21 642) μεσημέριΔευτέρα 02 Μαρτίου


Τρίτη 03 
Μαρτίου


Τετάρτη 01 Απριλίου


Πέμπτη 02 
Απριλίου


Παρασκευή 03 
Απριλίου


Σάββατο 04 Απριλίου
Γιαμαλής Γιάννης : Κάστρο Ηράκλειο
Μαρινάκης Αντώνης : Εικόνες Χανιά
Μαρούλης Πέτρος : Μύθος Ρέθυμνο

Κυριακή 05 ΑπριλίουΜ.Δευτέρα 06 Απριλίου


Μ.Τρίτη 07
 ΑπριλίουΜ.Τετάρτη 08
 Απριλίου


Μ.Πέμπτη 09
 Απριλίου


Μ.Παρασκευή 10
 Απριλίου
Μ.Σάββατο 11 Απριλίου
Μανωλιούδης-Χαλκιαδάκης : Θαλλασινή Αύρα

Κυριακή του Πάσχα 12 ΑπριλίουΔευτέρα 13 Απριλίου
Κωνσταντάκης Μάρκος & Γιώργος : Θαλλασινή Αύρα

Τρίτη 14
 ΑπριλίουΤετάρτη 15
 Απριλίου


Πέμπτη 16
 Απριλίου


Παρασκευή 17
 Απριλίου
Σάββατο 18 Απριλίου


Κυριακή 19 Απριλίου


Δευτέρα 20 Απριλίου


Τρίτη 21
 ΑπριλίουΤετάρτη 22
 ΑπριλίουΠέμπτη 23
 Απριλίου


Παρασκευή 24
 Απριλίου
Σάββατο 25 Απριλίου


Κυριακή 26 Απριλίου


Δευτέρα 27 Απριλίου


Τρίτη 28 Απριλίου

Τετάρτη 29 Απριλίου


Πέμπτη 30 
Απριλίου


Παρασκευή 01 Μαιου 
Copyright © 2011. Κρητική γωνιά - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Ms Template